LGBTİ… Livata/eşcinsel ilişki yoluyla öldüren kişiye nasıl kısas yapılır?

SORU: Livata/eşcinsel ilişki yoluyla öldüren kişiye nasıl kısas yapılır?

CEVAP:

Hanefi’lere göre; “Kâtil başka bir şeyle öldürmüş olsa bile kısas yapılacağı zaman kılıçla tatbik edilir…” İmam Şafii farklı görüştedir… “Dürer” isimli eserde “Kâfî” isimli eserden nakle şöyle denilmiştir: “Kılıçtan maksat, silahtır…” İmam Şafii’ye göre; “Kâtil nasıl öldürmüşse, o şekilde öldürülür. Sadece livata ve içki içirmekle öldürmesi halinde yukarıdaki hükümden istisna olarak kılıçla öldürülür…” (İbn-i Âbidîn “Cinayetler” bahsi)