LGBTİ… Bir kişi, ölümle tehdit edilerek, erkek erkeğe makattan ilişkiye girmeye yapmaya veya yapılmaya zorlanırsa, yapması caiz olur mu?

SORU: LGBTİ… Bir kişi, ölümle tehdit edilerek, erkek erkeğe makattan ilişkiye girmeye yapmaya veya yapılmaya zorlanırsa, yapması caiz olur mu?

CEVAP:

1- “Netif” isimli eserin “ikrâh” bahsinde şöyle denilir: “Bir adam zina veya livata/ erkek erkeğe makattan ilişkiye girmesi için ikrah olsa/zorlansa, bu zorlama onun ölümüne kesin olarak sebep olsa bile yine de yapması caiz değildir…” Bu hüküm hem livata yapan hem de yapılan için geçerlidir…

“Seriyyüddin” şöyle demiştir: “Nefsin katline veya firaşın ifsadına sebep olmasa bile livata yine men edilmiştir…”

Ancak “Haskefî” şöyle demiştir: “Fakihlerin illetlerinin zahirine göre livatanın hükmü, zinaya zorlanan kadının hükmü gibidir. Çünkü onda çocuk yoktur. Mülcî ikrâh ile ona ruhsat verilir…”

(İkrâh; bir kimsenin bir şahsı, haksız olarak, istemediği bir işi yapmaya tehdit ve korkutma yoluyla sevketmesidir… İkrah 2 kısımdır: 1- İkrah Gayr-i Mülcî: Dövme ve hapsetme gibi insanın katlanabileceği bir şeyle (bir işe) zorlanmasıdır ki bu zorlama sebebiyle, zorlanan insanın, o işi yapmaya rızası bulunmaz… 2- İkrah Mülcî: Öldürme ve bir azayı kesme gibi insanın katlanamayacağı bir şeyle (bir işe) zorlanmasıdır ki bu zorlama sebebiyle, zorlanan insanın ihtiyarı/seçme durumu olmaz… İkrahın sahih olmasının şartı, zorlayan kimsenin tehdit ettiği şeyi yapabilecek durumda olmasıdır… İkrahta korkuyu gerektiren tehdidin birinci şartı; tehdidin öldürme veya bir azayı kesmekle olmasıdır. İkrahta korkuyu gerektiren tehdidin ikinci şartı; tehdidin zorlanan kimsenin rızasını gidermesidir. Bu şart, şahsa göre değişir, şöyle ki, mevki sahibi, faziletli ve çabuk alınan kimseler kendilerine söylenen sözlerden üzülürler, bazı insanlar da şiddetli dövülmekten bile eziyet duymazlar…)

 

2- Haramlık bakımından livata, zinadan daha şiddetli olduğundan zina ile livatanın arası tefrik edilir. Çünkü livata hiçbir yolla mübah değildir. Ama kadınla cinsel tekarrüb bunun aksinedir. Çünkü bu nikâhla veya cariye edinmekle mübah olur… Hem (livata) aklen de kabîhtir (çirkindir). Zira livatada mefûlü zelil etmek vardır. Akıl da buna engeldir. Bunun aklen çirkin olmasına, insan tabiatına çirkin gelmesi de eklenir. Zira livata (da ilişkiye girilen yer), necaset ve necaseti çıkarma yeridir. Tohum ekme ve idhâl yeri olmayıp, temiz de değildir. Bunun aklen ve tab’an çirkin olması, şer’an çirkin olmasına eklenince onun haramlığı zinanın haramlığından daha şiddetli olur. Bundan dolayı da sahih kavle göre, cennette livata yoktur…

(İbn-i Âbidîn “İkrâh” bahsi)