Kurban kesmenin hükmü nedir?

SORU: Kurban kesmenin hükmü nedir?

CEVAP:

Kurban kesmek Hanefî mezhebine göre vaciptir… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.