Kurban kesmek kimlere vaciptir?

SORU: Kurban kesmek kimlere vaciptir?

CEVAP:

a) Kurban kesmenin vacip olması için bir kimsede şu 6 şart bulunmalıdır: 1- Müslüman olmak, 2- Hür olmak, 3- Mukim olmak (seferî, yani yolcu olmamak), 4- Akıllı olmak, 5- Buluğa ermek, 6- Zengin olmak.

b) Dinen zengin kişiden maksat; temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bu miktar altın değerinde malı yahut parası olan kimsedir…

c) Temel ihtiyaçlardan maksat; kişinin evi, arabası, ev eşyası, giyim eşyası, dükkânı ve mesleğinin gerektirdiği aletler vb.dir…

d) Kurbanın vacip olmasında nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmesi ve malın (altın veya koyun gibi) artıcı nitelikte olması şartı yoktur…

e) Nisap miktarı mala sahip olan kimse ister kadın, ister erkek olsun kurban kesmesi vaciptir… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)