Ortaklaşa kesilen kurbanda bir kişi et yemek niyetinde olursa veya Ortaklardan birisi aynı senenin kurbanına, diğerleri de geçmiş yılların kurbanına niyet etseler yahut Ortaklardan birisi “akika” kurbanına niyet ederse veya “düğün yemeği” niyetiyle kurban keserse hükmü ne olur?

SORU: Ortaklaşa kesilen kurbanda bir kişi et yemek niyetinde olursa ne olur? Ortaklardan birisi aynı senenin kurbanına, diğerleri de geçmiş yılların kurbanına niyet etseler hükmü ne olur? Ortaklardan birisi “akika” kurbanına niyet ederse veya “düğün yemeği” niyetiyle kurban keserse hükmü ne olur?

CEVAP:

Ortaklardan hepsinin kurban kesmekteki maksatlarının Allah’a (c.c) yaklaşmak olması şarttır…

a) Büyük baş bir hayvana birden fazla kişi ortak olur ve ortaklardan birinin niyeti et yemek olursa, ortaklardan hiç birinin kurbanı geçerli olmaz

b) Büyük baş bir hayvana birden fazla kişi ortak olur ve ortaklardan birisi gayr-i Müslim olursa ortaklardan hiçbirinin kurbanı geçerli olmaz

c) Bir hayvana yedi kişi ortak olsa birisi aynı senenin (yani içinde bulundukları senenin) kurbanına, diğerleri de geçmiş yılların kurbanına niyet etseler, aynı senenin kurbanına niyet edenin kurbanı caiz, diğerlerininki ise batıldır. Yedi kişinin hepsi de kurbanın etinden yiyemez, tasadduk etmeleri gerekir

d) Ortaklardan bazısı “akika”’ya veya “velime” (düğün) yemeğine niyet etse hepsinin kurbanı caiz olur… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)