Kur’ân’da Tesettür ve Başörtüsünü emreden ayetler hangisidir?

SORU: Kur’ân’da Tesettür ve Başörtüsünü emreden ayetler hangisidir?

CEVAP:

Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerim’de şu âyet-i kerimesiyle kadınlara tesettürü ve başörtüsünü emretmiştir:

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz…” (Nûr, 24/31)

 

Tesettürle ilgili diğer bir âyet-i kerîme de şudur:

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış elbiselerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir…” (Ahzâb, 33/59)