Kız Çocuğu için tesettür ne zaman farz olur?

SORU: Kız Çocuğu için tesettür ne zaman farz olur?

CEVAP:

Ebû Dâvûd’un rivayet ettiğine göre Âişe (r.anhâ) şöyle anlatmıştır: Esmâ bint-i Ebî Bekir (r.anhumâ), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Rasûlullah (s.a.v)’in huzuruna girmişti. Rasûlullah (s.a.v) ondan yüzünü ters istikamete çevirdi ve “Ey Esmâ! Kadın hayız yaşına girdi mi, ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!” dedi ve yüzü ile ellerine işaret etti

Yukarıdaki hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi, kız çocuğu âdet görmeye başladığı andan itibaren yüzü ve elleri dışında kalan bütün bedenini örtmesi farzdır