Kur’ân İslamcısı hocalar; “’Ehlisünnet, Kur’ân anlaşılmaz bir Kitaptır’, diyor”, bu sözleri doğru mudur?

SORU: Kur’ân İslamcısı hocalar; “’Ehlisünnet, Kur’ân anlaşılmaz bir Kitaptır’, diyor”, bu sözleri doğru mudur?

 CEVAP:

Ehlisünnet, Kur’ân’ın anlaşılamaz olduğunu mu söyledi? Hayır…

Ehlisünnet, Kur’ân’ı Allah’tan (c.c) başkası mı indirdi dedi? Hayır…

Ehlisünnet, Kur’ân kalplere yerleşmedi mi dedi? Hayır…

Ehlisünnet, Kur’ân karmakarışık bir Kitap’tır mı dedi? Hayır…

Mesele ve mevzubahis olan şey; “Hadis-i Şerifleri ve Sünneti yok sayıp sadece Kur’ân yeter demek”tir ki Ehlisünnet bunun yanlışlığını ve bunu diyeceklerin biz Müslümanlara ta 1400 yıl önce haber verildiğini söylüyor o kadar…