Kur’ân İslamcısı hocalara mı uyalım Ehlisünnete mi?

SORU: Kur’ân İslamcısı hocalara mı uyalım Ehlisünnete mi?

 CEVAP:

Ehlisünnetin 1400 yıllık birikimi, yüzbinlerce Muhaddis yüzbinlerce Müfessir yüzbinlerce Hukukçu/Fıkıhçı yüzbinlerce İtikatçı ve Lügatçi vardır…

Ehlisünnetin yanında hadislerden sahih ve mevzu olanlar ayan beyandır. Bunu tekrar yapmaya kalkışmak “Hâsılı Tahsîl” etmeye çalışmaktır…

Bizler bu zamanda yukarda sayılan yüzbinlerce Âlimin dediğini diyor onların yolundan gidiyoruz, bu çoğunluğa uyuyoruz ve kim bu çoğunluğa uyarsa sapıtmaz…