Kur’ân İslamcısı hocalar bizi nereye vardırır?

SORU: Kur’ân İslamcısı hocalar bizi nereye vardırır?

 CEVAP:

Ehlisünnetin Kur’ân’ı bırakıp hadisle gitmesi söz konusu değildir, ancak Kur’ân İslamcılarının Sünneti bırakıp Kur’ân’ı da kendi görüşlerine göre tefsir edip bu yorumlarla gitmeleri söz konusudur

Kur’ân İslamcıları denilen topluluk, ravileri ta’n ederler/kaldırıp atarlar/rivayetlerine inanmazlar, hâlbuki kendilerine Kur’ân’ı ulaştıran da o ravilerdir, yarın ne diyecekleri bellidir, yani oyun şöyledir; “ravileri inkâr akabinde ravilerin getirdiği hadisleri inkâr en son hamlede bu ravilerin getirdiği Kur’ân’ı inkar”dır…