Kur’ân İslamcılarının Kur’ân’ı yorumlama oyunlarının İslam tarihinde örneği var mıdır?

SORU: Kur’ân İslamcılarının Kur’ân’ı yorumlama oyunlarının İslam tarihinde örneği var mıdır?

 CEVAP:

1- Hz. Ali (r.a) Haricîlerle konuşmak üzere gönderdiği Abdullah İbn-i Abbas (r.a)’a; “Onlarla/Haricîlerle münakaşa ederken Kur’ân’dan delil getirme” buyurur. Abdullah İbn-i Abbas (r.a); “Niçin ey Müminlerin Emiri? Ben Kur’ân’ı onlardan daha iyi bilirim. Kur’ân bizim hanelerimizde nazil oldu” der. Hz. Ali (r.a); “Doğru söylüyorsun, ancak Kur’ân ayetleri çok anlamlı bir yapıya sahiptir. Buna göre sen bir ayet okursun, onlar da kendi davalarını destekleyecek bir ayet okur. Sünnetlerden delil getir. Sünnetlerden delil ve tevil yoluyla kaçamazlar” buyurur…

Tarihi kaynaklar, “hakem tayin etme ve verdiği hükme razı olma meselesi etrafında cereyan eden” Haricîlerle yapılan bu münakaşada Abdullah İbn-i Abbas (r.a)’ın Sünnet ve sîretten (hadislerden ve Peygamber (s.a.v)’in uygulamalarından) deliller getirerek binlerce Haricî’nin tövbe edip Hz. Ali (r.a)’ın safına geçmesini sağladığını kaydeder…

2- Zübeyr b. Avvam (r.a) oğluna şu tavsiyede bulunmuştur: “Sana karşı koyanlara karşı Kur’ân’la mücadele etme. Onları iknaya güç yetiremezsin. Sünnet’e sarılmaya bak…”