Kur’ân İslamcıları hakkında Hadis-i Şerifler var mıdır?

SORU: Kur’ân İslamcıları hakkında Hadis-i Şerifler var mıdır?

CEVAP:

1- Hadis-i Şerif: “’Hadisi bırak Kur’ân’a bak’ diyerek beni yalanlayanlar çıkacak…” (Ebû Ya’lâ)

2- Hadis-i Şerif: “Kur’ân’dan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak…” (Ebû Dâvûd)

3- Hadis-i Şerif: “Kur’ân hakkında şahsî görüşüne göre konuşan isabet de etse hata etmiştir…” (Câmiu’s-Sağîr)

4- Hadis-i Şerif: “Kur’ân’ı kendi görüşüyle açıklayan, doğru olsa da, muhakkak hata etmiştir…” (Nesâî)

5- Hadis-i Şerif: “Âhir zamanda, akılları az gençler türer, konuşmaları rağbet toplar, ama okudukları Kur’ân, hançereden/boğazdan aşağı geçmez (kalbe tesir etmez). Bu gençler okun yaydan çıktığı gibi İslamiyet’ten/Din’den çıkarlar…” (Buhârî)