Kurân-ı Kerim’de Yahudilerden ve Yahudilerin Ahlaklarından nasıl bahsedilmektedir?

SORU: Kurân-ı Kerim’de Yahudilerden ve Yahudilerin Ahlaklarından nasıl bahsedilmektedir?

CEVAP:

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLER…

1- Kurân-ı Kerim, muhtelif ayetlerle Yahudilerin karakterlerini ortaya koymuş, AHLÂKÎ BOZUKLUKLARINI tüm insanlara ilan etmiştir…

2- Kurân-ı Kerim, Yahudilere verilmiş olan nimetleri saymış ve bu nimetlere karşı onların NANKÖRLÜKLERİNİ beyan etmiştir…

3- Kurân-ı Kerim, Yahudiler hakkında “Andolsun biz, İsrâiloğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik; onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık…”(el-Câsiye, 45/16) buyurmuştur. BU VE MUHTELİF ÂYETLERDE ZİKREDİLEN “ÂLEMLERE ÜSTÜNLÜK” VASFI, ÂLİMLERİN İTTİFAKIYLA KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK OLAN BİR ÖZELLİK OLMAYIP, SADECE KENDİ ZAMANLARINA MÜNHASIRDIR. Zira Yahudiler kendilerine verilen bu ve diğer birçok büyük nimetin kadrini bilemediler, Allah’a ve Peygamberlerine isyan etmek, HOŞLARINA GİTMEYEN PEYGAMBERLERİ ÖLDÜRMEK suretiyle ALLAH’ın GAZABINA ve LANETİNE DUÇAR OLDULAR ve YAHUDİLERİN SURETLERİ MAYMUN ve DOMUZ SURETLERİNE ÇEVRİLDİ ve âlemlere üstün olma vasfını kaybettiler. Kurân-ı Kerim, Yahudiler hakkında “De ki: Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır…”(el-Mâide, 5/60) buyurmuştur…

 

Yahudilerin, Kur’an-ı kerim’de zikredilen kötü ahlâklarını ve bu ahlâklara delalet eden âyetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -1-

YAHUDİLER, YALANCIDIR, İFTİRACIDIR ALLAH TEÂLÂ’YA BİLE İFTİRA EDİP YALAN İSNAT EDERLER…

1- “…Onlar (Yahudiler), bile bile Allah’a karşı yalan söylerler…” (Âl-i İmrân, 3/75)

2- “Allah, ‘Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz.’ Diyenlerin (Yahudilerin) sözünü elbette duydu…”(Âl-i İmrân, 3/181)

3- “(Bir de) Yahudiler ve Hristiyanlar, ‘Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız’ dediler. De ki, ‘Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O’nun yarattıklarından bir beşersiniz.’…”(el-Mâide, 5/18)

4- “Bir de Yahudiler, ‘Allah’ın eli bağlıdır (cimridir)’ dediler. Hay kendi elleri bağlanası ve söylediklerinden ötürü lanete uğrayasıcalar! Hayır, O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir…”(el-Mâide, 5/64)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -2-

YAHUDİLERİN KENDİLERİ YALANCIDIR, AYRICA HEM YALANCILARI HEM DE ONLARIN YALANLARINI SEVERLER…

1- “Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden, küfürde yarışanlar Seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (Seni) dinlerler, Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler…”(el-Mâide, 5/41)

2- “Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir…”(el-Mâide, 5/42)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -3-

 YAHUDİLER LANETLİDİR, HAİNDİR, KALPLERİ MÜHÜRLÜDÜR, TEVRATI TAHRİF EDİP DEĞİŞTİRENLERDİR…

“İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever…” (el-Mâide, 5/13)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -4-

YAHUDİLER KENDİLERİNE GÖNDERİLEN BİRÇOK PEYGAMBERİ ÖLDÜRDÜLER, KENDİLERİNE GÖNDERİLEN BİRÇOK PEYGAMBERİ DE YALANLAYIP İSYAN ETTİLER…

“Hani siz, ‘Ey Musa! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız.’ demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı…”(el-Bakara, 2/55)

“Dediler ki: Ey Musa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın. Biz burada oturacağız…”(el-Mâide, 5/24)

“Andolsun, İsrâiloğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara canlarının hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler…”(el-Mâide, 5/70)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -5-

YAHUDİLER ALLAH’IN BUYRUKLARINI BEĞENMEZLER ALLAH TEÂLA İLE BİLE CİDEDELLEŞİRLER, ALLAH TEÂLAYA BİLE KARŞI BÜYÜKLENİRLER…

“Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz, dediler…” (el-Bakara, 2/70)

“Peygamberleri onlara, ‘Allah size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi.’ dedi. Onlar, ‘O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zenginlik de verilmemiştir.’ dediler…” (el-Bakara, 2/247)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -6-

 YAHUDİLER KUTSAL KİTAPLARINI DEĞİŞTİRİP KENDİ SÖZLERİNİ ALLAH’IN SÖZLERİ DİYE YUTTURURLAR, HAKKI GİZLERLER, HALKI SAPITTIRIRLAR…

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin…” (el-Bakara, 2/42)

“Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitap’tan olmadığı halde Kitap’tan sanasınız diye (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve ‘Bu, Allah katındandır.’ derler. Hâlbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler…” (Âl-i İmrân, 3/78)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -7-

YAHUDİLER İKİYÜZLÜDÜRLER, HEP İKİLİ OYNARLAR…

“İman edenlerle karşılaştıkları zaman, ‘İnandık’ derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, ‘Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz’ derler…” (el-Bakara, 2/14)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -8-

YAHUDİLER, İŞLERİNE GELMEDİĞİNDE KENDİLERİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBERLERİ YA ÖLDÜRDÜLER YA DA YALANLADILAR…

“…Size her hangi bir peygamber, canınızın istemediği istikamette bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?” (el-Bakara, 2/87)

“Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez…” (Âl-i İmrân, 3/75)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -9-

YAHUDİLER HASETLİKLERİNDEN DOLAYI MÜSLÜMANLARI İSLAMDAN DÖNDÜRÜP ATEİST-HRİSTİYAN-DİNSİZ-DEİST NE KADAR SAPIKLIK VARSA ONA YÖNLENDİRİR BUNA ÇALIŞIRLAR…

“Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler…” (el-Bakara, 2/109)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -10-

YAHUDİLER KISKANÇLIKLARINDAN DOLAYI İNSANLARIN HEP KÖTÜLÜĞÜNÜ FESADINI İSTERLER VE BUNA ÇALIŞIRLAR…

“Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiç bir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır…” (Âl-i İmrân, 3/120)

“Yoksa insanları; Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik…” (en-Nisâ, 4/54)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -11-

YAHUDİLER KENDİLERİNİ HEP ÜSTÜN GÖRÜRLER, ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI OLDUKLARINI SÖYLEYİP ALLAH’A DA İFTİRA ATARLAR…

“(Bir de) Yahudiler ve Hristiyanlar, ‘Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız.’ dediler. De ki, Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O’nun yarattıklarından bir beşersiniz…” (el-Mâide, 5/18)

“Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez…” (en-Nisâ, 4/49)

“…Bu da onların, ‘Ümmilere karşı (yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur.’ demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile Allah’a karşı yalan söylerler…” (Âl-i İmrân, 3/75)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -12-

YAHUDİLER FAİZDEN BESLENİRLER, DÜNYAYI SÖMÜREREK LÜKS İÇİNDE YAŞARLAR, İNSANLIĞI YOLDAN ÇIKARIRLAR…

“Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkâr edenlere de acı bir azap hazırladık…” (en-Nisâ, 4/161)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -13-

YAHUDİLER, HALKIN ANLAYAMAYACAĞI BİÇİMDE HAKARET EDİP AŞAĞILARLAR…

“Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak ‘İşittik, karşı geldik; işit, işitmez olası! Râ’inâ’ derler. Hâlbuki onlar, ‘İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak!’ deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler…” (en-Nisâ, 4/46)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -14-

YAHUDİLER, ALLAHIN AYETLERİNİ İNKÂR EDİP PEYGABER ÖLDÜREN İSYANCI BİR MİLLETTİR…

“…Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın ayetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı…” (el-Bakara, 2/61)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -15-

YAHUDİLER VİCDANSIZDIR DUYGUSUZDUR, KALPLERİ TAŞTAN DAHA KATIDIR…

“Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi; hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir…” (el-Bakara, 2/74)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -16-

YAHUDİLER İLE NE ANLAŞMA YAPILIR NE DE SÖZLERİNE GÜVENİLİR…

“Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez…” (el-Bakara, 2/100)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -17-

YAHUDİLER BİRBİRLERİNE İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN NEYHETMEZLER…

“İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!…” (el-Mâide, 5/79-80)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -18-

YAHUDİLER, ALLAH’IN EMİRLERİNİ HİLE YAPARAK ÇİĞNERLER…

“(Ey Muhammed!) Onlara, deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk…” (el-A’râf, 7/163)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -19-

YAHUDİLER ÖDLEKTİR, MUTLAKA BİRŞEYİN ARKASINA SIĞINIR-SAKLANIR ÖYLE SAVAŞIRLAR, BİRLİK İÇİNDE GÖZÜKSELER DE BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZARLAR, ÖLMEMEK-YAŞAMAK İÇİN VEREMEYECEKLERİ ŞEY YOKTUR…

“Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah’a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır…” (el-Haşr, 59/13-14)

“Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah’a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Hâlbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür…” (el-Bakara, 2/96)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -20-

YAHUDİLER HEM TÜM İNSANLIĞI SÖMÜRÜP DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ OLURLAR HEM DE İNSANLIĞA ZIRNIK KOKLATMAZLAR…

“Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile vermezler…” (en-Nisâ, 4/53)

“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele…” (et-Tevbe, 9/34)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -21-

YAHUDİLER, KENDİLERİNE İNDİRİLEN TEVRAT’I TAHRİF EDİP DEĞİŞTİRDİLER…

“Vay o kimselere ki elleriyle Kitap’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, ‘Bu, Allah’ın katındandır.’ derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline!” (el-Bakara, 2/79)

“Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar…” (en-Nisâ, 4/46)

 

KURÂN-I KERİM’DE YAHUDİLERİN AHLAKLARI… -22-

YAHUDİLER, AMAÇLARINA ULAŞMA UĞRUNA HER TÜRLÜ İŞİ MÜBAH GÖRÜRLER…

“Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar ‘cibt’e ve ‘tâğut’a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, ‘Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır’ diyorlar…” (en-Nisâ, 4/51)

“Onlardan birçoğunun inkâr edenleri dost edindiklerini görürsün…” (el-Mâide, 5/80)

 

SON NOT:

Yahudiler, yeryüzünde fitne ve fesadın kaynağı olarak tanınmışlar ve yüzyıllarca girdikleri her memleketten sürülmüşlerdir…

Allah (c.c.), Kur’ân’da onların ahlâklarını beyan ederek bizlere tanıtmış, onlardan dost edinmememizi emretmiştir…