İçimize gelen VESVESELERE karşı nasıl davranmalıyız? Vesveseli kişi, “VESVESE GELİYOR” DİYE İBADETLERİ BIRAKABİLİR mi? DUŞ ALIRKEN BEVLETMEK vesveseye neden olur mu? NAMAZDA İÇİMİZE VESVESELER GELMESİN diye neler yapmalıyız? NAMAZ, ZİKİR, ORUÇ vb İBADETLERDEN HİÇBİR LEZZET-ZEVK ALMIYORSAK nasıl davranmalıyız? Batılı bilim adamlarının “TASAVVUFUN OLDUĞU BİR TOPLUMDA PSİKOLOĞA VEYA PSİKİYATRİSTE İHTİYAÇ YOKTUR” sözünü nasıl anlamalıyız? İNSANIN MANEVİ DERECESİ YÜKSELDİKÇE-imanı arttıkça, ŞEYTAN DAHA ÇOK UĞRAŞIP NEFİS DAHA mı ÇOK YÜKLENİR?

SORU: İçimize gelen VESVESELERE karşı nasıl davranmalıyız? Vesveseli kişi, “VESVESE GELİYOR” DİYE İBADETLERİ BIRAKABİLİR mi? DUŞ ALIRKEN BEVLETMEK vesveseye neden olur mu? NAMAZDA İÇİMİZE VESVESELER GELMESİN diye neler yapmalıyız? NAMAZ, ZİKİR, ORUÇ vb İBADETLERDEN HİÇBİR LEZZET-ZEVK ALMIYORSAK nasıl davranmalıyız? Batılı bilim adamlarının “TASAVVUFUN OLDUĞU BİR TOPLUMDA PSİKOLOĞA VEYA PSİKİYATRİSTE İHTİYAÇ YOKTUR” sözünü nasıl anlamalıyız? İNSANIN MANEVİ DERECESİ YÜKSELDİKÇE-imanı arttıkça, ŞEYTAN DAHA ÇOK UĞRAŞIP NEFİS DAHA mı ÇOK YÜKLENİR?

CEVAP:

a) Abdestim eksik oldu vesvesesi: Abdest alırken kişinin içine vesvese gelirse, “benim abdestim tam” deyip abdesti tamamlar ve o abdestle namazlarını kılar… Kişinin içinden bir ses, “abdestin olmadı, yarım oldu, şurası kuru kaldı” gibi şeyler söylese de “benim abdestim tamamdır” deyip ibadetlerini yapar… Bu konuda Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Abdeste musallat olan bir şeytan vardır ki, ona ‘velehân’ derler. Onun için abdest ve gusülde su vesvesesinden korunun…” (Tirmizî, İbn-i Mâce)

b) Abdestim bozuldu vesvesesi: Abdest bozulması vesvesesinde kişinin içine mesela “gaz kaçırma” hususunda vesvese geliyorsa bu durumda hadis-i şeriflerde “eğer gazdan dolayı bir ses işitmediysen veya bir koku duymadıysan abdestin bozulmamıştır” kavliyle amel eder yani “yellenmenin sesini veya kokusunu” duymadıysa “abdestim bozulmadı” deyip namazlarını kılar ibadetlerini yapar… Bu konuda Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Ses ve koku olmadıkça abdest alınmaz…” diğer bir rivayette ise “Sizden biri, karnında bir şeyler hissetse ve fiilen çıkıp çıkmadığı hususunda tereddüt içinde kalsa, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescitten çıkmasın…” buyurmuştur… (Müslim, Tirmizî)

c) Aklımdan şirk olan düşünceler geçiyor vesvesesi: Kişinin içine gelen vesvese, Allah’a (c.c) şirk koşmak, küfre götüren sözler-inançlar gibi bir konuda ise, “kişi, içinden-aklından geçen, kalbinde düşündüğü bu sözleri söylemedikçe veya bunları fiiliyata dökmedikçe, aklından geçirdiklerinden sorumlu olmaz ahirette ceza verilmez” hükmüyle amel eder… Kişinin içine gelen vesvese, Allah’a (c.c) şirk koşmak, küfre götüren sözler-inançlar gibi bir konuda ise, vesveseli kişinin aklından bunlar geçse de dönüp bakmamalıdır içine atılan bu konularda düşüncelere dalmamalıdır “acaba aklımdan geçenler doğru mu” dememelidir, “boş ver” deyip aklını başka düşüncelerle işlerle meşgul etmeye çalışmalıdır… Bu konuda Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Sizden herhangi birinize Şeytan gelir de; Şunu kim yarattı? Şunu kim yarattı? der ve en sonunda Rabbini kim yarattı? diye (VESVESE verir. Şeytanın VESVESESİ) Rabbinize kadar erişince o (VESVESELİ) kişi hemen “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” diyerek Allah’a sığınsın! Ve (VESVESEYE) son versin… (Diğer rivayetlerde ise bu kişi “Allah’a ve Peygamberlerine iman etim” desin, der…)” (Buhârî)

d) Vesveseli kişi, “vesvese geliyor” diye ibadetleri asla bırakmamalıdır. Şeytan-Cinler, Müslüman kişinin ibadetleri bırakması için kötü arkadaş, kişinin üzerine ağırlık çökmesi gibi her türlü yolu denerler ki bunlardan birisi de “vesvese” olup neticede eğer kişi vesvese nedeniyle ibadetleri bırakırsa bilmelidir ki. ibadetleri bıraktıkça bu vesvese bataklığına daha da batacaktır, battıkça da başka ibadetleri de terk edecektir, şeytan onun imansız ölmesine kadar peşini bırakmayacaktır…

e) Gusledilen yere küçük su dökülmesi yani bevletmek caiz görülmemiştir ve kitaplarımızda “Umum/genel vesveseler bundandır” denilmiştir… Bununla beraber, “duş alınan yerde su akıp lağıma gidiyorsa idrar da gusledilen yerde kalmayıp suyla birlikte akıp gidiyorsa, gusledilen yerde bevletmenin sakıncası olmaz” diyenler de olmuştur…

f) Namazda içimize bir şeyler-düşünceler-vesveseler gelmesin diye şunlar yapılmalıdır: 1- Namazdan önce “Nâs” suresi okunmalıdır… 2- Namazı gece kılıyorsa karanlık-göz gözü görmediği bir yerde-odada kılmalıdır… 3- Namazı gündüz münferiden kılıyorsa sadece kendisinin olduğu bir odada kılmalıdır… 4- Namaz kılarken gece-gündüz önünde sadece duvar olmalıdır… 5- Her namazdan önce abdest almalıdır…

g) Kişi, ibadetleri, mesela namaz, evrad, zikir, tesbihat, oruç vs herhangi bir ibadeti bu ibadetlerden lezzet bulmak için bu ibadetlerin zevkine ermek için yapmaz, keza kişi, mesela tarikata lezzet bulmak zevk almak sevgi seli yaşamak için girmez…

Kul, lezzet bulmasa da, hiçbir tadını almasa da, kulluk borcu olduğundan dolayı Allah’a (c.c) ibadet eder yani kişi kendine “ibadetlerden gram lezzet almasam da kul olduğum için ibadetleri yapmak zorundayım” demeli ibadetlerine devam etmelidir…

h) Tasavvufun olduğu bir toplumda anti-depresan vs kullanmaya hiç gerek yoktur, Batılı bilim adamlarının da tespit ettiği gibi “tasavvufun olduğu bir toplumda Psikoloğa veya Psikiyatriste ihtiyaç yoktur” zira tasavvufun olduğu bir toplumda anti-depresan vb ilaçları kullananlar zikirle tedavi olurlar böylece psikolojileri düzelir ve bu ilaçları bırakırlar…

(Zikir yapmanın yanında, anti-depresan kullanan Psikoloğa veya Psikiyatriste ihtiyaç duyan bir kişinin zamanımızda terk etmesi gereken bazı şeyler de vardır…)

ı) İnsanın manevi derecesi yükseldikçe keza insanın imanı arttıkça, şeytan daha çok uğraşır nefis daha çok yüklenir keza şeytan-nefis çeşitli düşüncelerle vesveselerle kişi yolundan döndürmeye çalışır ki bunlardan birisi de şeytanın-nefsin “ibadetleri bırak ki hem rahatlayasın hem işlerin rast gitsin” demeleridir…