Kıyamet Alametlerinden “Ramazan ayında Güneş ve Ay Tutulması olması” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Ramazan ayında Güneş ve Ay Tutulması olması” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulması Olması

Muhammed b. Ali Bakır’dan yapılan rivayette şöyle demiştir: “Bizim Mehdi’miz için iki ayet/alamet vardır ki bu ikisi Allah (c.c) gökleri ve yeri yarattığından beri (bu şekilde bir arada vuku) bulmamıştır. Ramazanın ilk gecesinde ay tutulması olur (aynı) Ramazanın ortasında ise güneş tutulması olur. Bu ikisi Allah (c.c) gökleri ve yeri yarattığından beri (bu şekilde bir arada vuku) bulmamıştır…” (Bunu) Dâra-Kutnî Süneninde rivayet etmiştir…

İbn-i Abbas (r.anhuma)’dan rivayette şöyle demiştir: “Güneşte bir ayet/alamet çıkıncaya/meydana gelinceye kadar Mehdi ortaya çıkmaz/zuhur etmez…” (Bunu) Beyhakî ve Nuaym b. Hammad rivayet etmiştir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.