Kıyamet Alametlerinden “Boynuz şeklinde, dökülen tozu olan bir Yıldızın Doğması” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Boynuz şeklinde, sürtünmeden dolayı dökülen tozu olan bir Yıldızın çıkması/doğması” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Boynuz Şeklinde, Sürtünmeden Dolayı Dökülen Tozu Olan Bir Yıldızın Çıkması/Doğması

Muhammed b. Ali Bakır’dan rivayette şöyle demiştir: “Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şark tarafında boynuz şeklinde, sürtünmeden dolayı dökülen tozu olan bir yıldız çıkar/doğar. Bu yıldızın ilk çıktığı (vakit) Allah Teâlâ’nın Nuh kavmini (suda) boğarak helak ettiği vakittir. (Keza bu yıldız) İbrahim (a.s) zamanında O’nu ateşe attıklarında da çıkmıştır. (Keza bu yıldız), Allah, Firavunun kavmini ve (Firavunun) beraberindekilerini yok ettiğinde de (çıkmıştır). (Keza bu yıldız), Yahya b. Zekeriya katledildiğinde de (çıkmıştır). Siz o (yıldızı) gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O (yıldızın) doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fazla kalmazlar (bu durum/fitneler fazla sürmez) ve “Alaca (kişi)” Mısır’da zuhur eder…” (Bunu) Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.