Kıyamet Alametlerinden “Deccal’in çıkması” ne zamandır?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Deccal’in çıkması” ne zamandır?

CEVAP:

Deccal’in Çıkması…

Muaz b. Cebel (r.a)’dan rivayetle şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Beyt-i Makdis’in (Mescid-i Aksâ’nın) imar edilmesi, Yesrib’in (Medine’nin) harap edilmesinin (habercisidir). Yesrib’in (Medine’nin) harap edilmesi, Melhame’nin (Büyük Savaşın) hazır olduğunun/geldiğinin (habercisidir). Melhame’nin (Büyük Savaşın) hazır olması/gelmesi, Kostantiniyye’nin (Roma’nın) fethinin (habercisidir). Kostantiniyye’nin (Roma’nın)  fethi Deccal’in (habercisidir)…” Bunu İbn-i Ebî Şeybe, Ahmed (b. Hanbel), Ebû Dâvûd rivayet etmiş ve Hâkim de rivayet edip sahihlemiştir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.