Kişinin nisap miktarı malı yok ise fakat sıhhatli ve çalışıp kazanabilir haldeyse, ona zekât vermek caiz midir?

SORU: Eğer bir kimse sıhhatli ve çalışıp kazanabilir halde, fakat nisap miktarı mala sahip değilse, ona zekât vermek caiz olur mu?

CEVAP:

Evet, bir kimse sıhhatli ve çalışıp kazanabilir halde, fakat nisap miktarı mala sahip değilse, ona zekât vermek caiz olur…