Kişinin ileri bir vadede alacağı olursa yahut borcu olan kişi kayıplara karışmışsa ve bu alacaklı kimse de nafakaya muhtaç durumu düşmüşse, alacaklı kişinin zekât alması caiz olur mu?

SORU: Bir kimsenin ileri bir vadede alacağı olursa yahut borcu olan kişi kayıplara karışmışsa ve bu alacaklı kimse de nafakaya muhtaç durumu düşmüşse, alacaklı kişinin her iki durumda da zekât alması caiz olur mu?

CEVAP:

Bir kimsenin ileri bir vadede alacağı olur ve alacaklı kimse de nafakaya muhtaç kalırsa, alacağının vadesi gelinceye kadar, kendisine yetecek miktarda zekât alması caizdir.

Bir kimsenin -vadeli olmasa bile- alacağı olur ve borcu olan kişi de kayıplara karışmışsa, bu kimse de zekât alabilir. Çünkü o anda borcunu tahsil etmeye imkânı yoktur.

Keza, bir kimsenin alacağı olur ve borçlu olan kişi de (borcunu ödeyemeyecek kadar) fakir olursa ve alacaklı da nafakaya muhtaç kalırsa, zekât alabilir. Çünkü bu kimse, yolda kalmış yolcu mesabesindedir. Ancak bu kimse, istediği vakit borçlusundan alacağını tahsil edebilecekse, o takdirde zekât alması caiz olmaz. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.