Kişi, umre tavafının şavtlarının sayısında şüpheye düşerse ne yapar? Nafile tavafın şavtlarının sayısında şüpheye düşerse ne yapar?

SORU: Kişi, umre tavafının şavtlarının sayısında şüpheye düşerse ne yapar? Nafile tavafın şavtlarının sayısında şüpheye düşerse ne yapar?

CEVAP:

a) Umredeki tavaf rükündür. Bir kimse de rükün olan bir tavafta şavtların sayısında şüphe ederse, o tavafı tekrarlar. Zann-ı galibi üzerine bina etmez. Namaz böyle değildir, orada zann-ı galibi üzere hareket eder.

b) Kişi, nafile tavaflarda ise şavtların sayısında şüpheye düşerse zann-ı galibi üzere hareket eder.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.