Kişi, sa’y yaparken namaz veya abdest için sa’yı yarıda keserse hükmü ne olur?

SORU: Kişi, sa’y yaparken namaz veya abdest için sa’yı yarıda keserse hükmü ne olur?

CEVAP:

Sa’ydan cenaze veya farz namaza yahut abdest tazelemeye çıkar da sonra dönerse, bina eder (yani kaldığı yerden tamamlar). Haceti yokken çıkarsa mekruh işlemiş olur. Ama sa’yı bozulmaz. Lakin yeniden başlaması müstehap olur…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.