Kişi, umre tavafını yaparken tamamında veya bir şavtında hayızlı, nifaslı veya abdestsiz bulunursa hükmü ne olur? Tavafı tekrarlarsa kurban cezası düşer mi? Umre tavafının bir şavtını terk ederse ne gerekir?

SORU: Kişi, umre tavafını yaparken tamamında veya bir şavtında hayızlı, nifaslı veya abdestsiz bulunursa hükmü ne olur? Tavafı tekrarlarsa kurban cezası düşer mi? Umre tavafının bir şavtını terk ederse ne gerekir?

CEVAP:

a) Kişi, umre tavafının tamamında veya bir kısmında veya bir şavtında cünüp, hayızlı, nifaslı veya abdestsiz bulunursa bir koyun kesmek vacip olur. Tavafı tekrarlarsa kurban sakıt olur.

b) Kişi umre tavafının bir şavtını bile terk etse kurban vacip olur.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.