Oruç keffareti nelerdir?

SORU: Oruç keffareti nelerdir?

CEVAP:

Oruç keffareti sırasıyla şöyle olup bu sırayı takip etmek gereklidir:

1- Köle azat etmek…

2- Eğer buna gücü yetmezse, içinde Ramazan ve oruç tutmanın yasak olduğu 5 günün olmadığı iki ay peş peşe oruç tutmak. Kişi 60 gün keffaret orucu tutar, ayrıca 1 günde kaza orucu tutar yani toplam 61 gün olur…

3- Eğer buna da gücü yetmezse ise 2 öğün yemek olmak üzere 60 fakiri doyurmak…

(Zamanımızda köle olmadığı için onun yerine, iki ay keffaret ve bir gün de kaza olmak üzere oruç tutulmaktadır…) (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)