Kandilleri ihya etmek ibadet kabilinden olmayıp güzel bir âdet kabilinden midir?

SORU: Kandilleri ihya etmek ibadet kabilinden olmayıp güzel bir âdet kabilinden midir?

CEVAP:

İbadetler, şer-i şerif tarafından belirlenir. “Bir fiil ibadettir” dememiz için o fiilin “nas” ile sabit olması gerekmektedir. Nas ile sabit olmayan bir fiile ibadettir demek ise bidat olur. Âdetlerde (örf olan şeylerde) aranan durum ise şer-i şerife aykırı düşmemesidir…

Mübarek gün ve geceleri ihya etmek “ibadet” kabilinden değil “güzel âdet” kabilindendir. Ancak şu husus iyi bilinmelidir ki; kandil gecelerini ihya etmenin ibadet olması ayrı, o gecelerde yapılan dua, zikir, Kur’an tilaveti vb. taatlerin ibadet olması ayrıdır. Mesela; hac ve umrenin bizatihi ibadet olmasının yanı sıra bu ibadetler, içerisinde namaz, oruç vs. ibadetleri de barındırmaktadır. Mübarek geceler ise böyle değildir. Bu geceleri ihya etmek bizatihi ibadet olmayıp, bu geceleri ihya etmek için yapılan taatler ibadettir…

Binaenaleyh kandiller güzel âdetler kabilinden olduğundan dolayı kutlanmasında dinen hiç bir sakınca bulunmamaktadır… (İbn-i Âbidîn ve sair Hanefî kaynakları)