Kandil vb. mübarek gün ve geceleri ihya etme meselesi itikâdî mi yoksa fıkhî bir mesele midir?

SORU: Kandil vb. mübarek gün ve geceleri ihya etme meselesi itikâdî mi yoksa fıkhî bir mesele midir?

CEVAP:

İtikâdî hususlar, inançla alakalı hususlardır. Bu sebeple itikâdî meselelere her Müslüman inanmak zorundadır. Bir mesele hakkında “itikâdî bir meseledir” dediğimiz zaman onu olduğu gibi kabul etmemiz gerekmektedir. İnanmamak durumunda ise itikatta noksanlık hâsıl olacağından kişinin dinine halel gelecektir…

Mevlit Kandili, Beraat Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili gibi mübarek gün ve geceleri ihya etmek ise itikâdî bir mesele olmayıp, fıkhî bir meseledir. Durum böyle olunca, baştan şunu belirtmek lazımdır; kandilleri ihya etmeyi kabul etmeyen kimse dinden çıkmayacağı gibi, ihya eden kişi de küfre düşmüş olmaz. Ne bu günlerin varlığını kabul edenleri, ne de etmeyenleri şirk, küfür vs. ile itham etmek yanlıştır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi bu gibi hususlar, dinin, inanılması gereken zaruri meselelerinden değildir… (İbn-i Âbidîn ve sair Hanefî kaynakları)