Kadının kocasına karşı süslenmesinin ve dışarı çıkarken süslenmesinin hükmü nedir?

SORU: Kadının kocasına karşı süslenmesinin ve dışarı çıkarken süslenmesinin hükmü nedir?

CEVAP:

a) Kadın kocasına karşı güzel görünmeli, süslenmelidir… Kadının kocasına karşı kına, güzel koku vb. süs eşyalarıyla süslenmesi hoş karşılanmıştır… Kocasının isteği üzerine kadın, ev içerisinde belli sınırlar koymadan süslenebilir… Böyle davranmakla hem kocasının sevgisini kazanmış, hem de başka kadınlara olan meylini kesmiş olur…

 

b) Kadın, gizlenmesi gereken yerlerini sokakta, çarşı pazarda açığa çıkarmaya çalışmamalıdır… Açılıp saçılmak cahiliye âdetidir…

1- Cenâb-ı Hak bu davranışın çirkinliği Ahzâb sûresi 33. ayette şöyle açıklamıştır: “Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın…”

2 İbn-i Mâce’de Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) mescitte otururken Müzeyne Kabilesi’nden bir kadın süslenmiş olarak ve kibirli bir şekilde yürüyerek mescide girdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v); “Ey insanlar! Kadınlarınızı mescide gelirken güzel koku sürünmek ve süs eşyalarını giymekten menedin. Şüphesiz İsrailoğulları, kadınlarının süslerini gösterdikleri ve mescitlerde güzel koku kullandıkları için lanetlendiler…””

 

c) Kadın, süsünü ve güzelliğini yalnızca kocasına göstermelidir. Aksi davranışlarla fitneye sebep olmamalı ve aile huzurunun öncelikle kendi davranışlarıyla alakalı olduğunun her zaman bilincinde olmalıdır…

 

d) İslâm’ın evliliğe verdiği önem ve evlenmeye teşvik hususundaki tavrı ortadadır… Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine ve Allah Rasûlü’nün sünnetlerine riayet edilerek kurulan bir aile, elbette ki Cenâb-ı Hakk’ın rızasına nail olmuş bir birlikteliğin en güzel örneğidir… Râfiî’nin, Târih’inde Ebû Said (r.a)’dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Mümin bir erkek, hanımına, hanımı da kendisine baktığı zaman Allah onların her ikisine de rahmet nazarıyla bakar. Erkek hanımının elini tutuğu zaman ise, her ikisinin de günahları parmaklarından dökülür…”

Son olarak su hadisi şerefi aktarmak istiyoruz: İbn-i Cerir’in rivayet ettiği hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kadınların en hayırlısı, o kadındır ki; baktığın zaman seni mutlu (mesrur) eder, bir emir verdiğin zaman itaat eder, sen evinden ayrıldığın zaman malını ve varlığını kendi varlığında saklar…”