Kadının yabancı erkeklere bakmasının hükmü nedir? Kadının yabancı erkeklere sesini işittirmesi ve onlarla konuşurken tavrı nasıl olmalıdır?

SORU: Kadının yabancı erkeklere bakmasının hükmü nedir? Kadının yabancı erkeklere sesini işittirmesi ve onlarla konuşurken tavrı nasıl olmalıdır?

CEVAP:

a) Kadın yabancı erkeklere bakmamalı ve onlarla konuşmamalıdır… Kadın herhangi bir mecburiyet olmadığı sürece mahremi olmayan erkeklere asla bakmamalıdır. Çünkü bir erkeğin yabancı bir kadına bakması nasıl haramsa, kadınların da yabancı erkeklere bakması öyle haramdır…

1- Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini, ta yakalarının üzerine kadar salsınlar…” (Nûr, 24/31)

2- Ebû Dâvûd’da zikredildiği üzere Ümmü Seleme (r.anhâ) şöyle anlatmıştır: Meymûne, Rasûlullah’ın yanındayken ben de oradaydım. Tesettürle emrolunduktan sonra İbn-i Ümmü Mektûm oraya gelmişti. Rasûlullah bize hitaben; “Ondan sakının yani örtünün!” buyurdu. Biz; “O âmâ değil mi, o bizi göremiyor ve bilemiyor?” deyince Rasûlullah (s.a.v) cevaben şöyle buyurdular: “Siz de mi âmâsınız? O sizi görmese bile siz onu görüyorsunuz…”

Buradan şöyle bir sonuca varmak mümkündür: Erkeklerin, gerek erkek gerek kadınların avret mahallerine bakmaları nasıl haram ise, kadınların da gerek kadın gerek erkeklerin avret mahallerine bakmaları da haramdır. Bir erkeğin yabancı bir kadına şehvetle bakması caiz olmadığı gibi bir kadının da yabancı bir erkeğe şehvetle bakması caiz değildir…

 

b) Şehevî istekleri harekete geçiren şeylerin en önemlilerinden birinin ses olduğunda şüphe yoktur. Bu nedenle ailevî huzurun bozulmaması için kadının sesini yabancı erkeklerden muhakkak sakınması lazımdır…

Bir âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Ey Peygamber’in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin…” (Ahzâb, 33/33)

Cenâb-ı Hak bu âyette Rasûlullah (s.a.v)’in zevcelerine haram ve masiyete giden yolları yasaklamıştır. Âyet her ne kadar Rasûlullah (s.a.v)’in muhterem zevceleri hakkında nazil olmuşsa da bütün Mümine hanımları içine alır…

Bu âyet-i kerimede anlatılmak istenen kısaca şudur: “Ey Mümine hanımlar! Size nikâhı düşen yabancı erkeklerle konuşmanız icap ettiği zaman onlarla tatlı ve latif sözlerle konuşmayın. Eğer böyle yaparsanız kalplerinde eğrilik olanlar sizin hakkınızda tamaha düşebilirler. Onlarla fitneye düşmeyeceğiniz şekilde ağır başlı ve sert bir eda ile konuşun…”