Kâbey’i görünce ilk ne söylenir? Tavafa nerede niyet edilir, nasıl başlanır? Tavafa başlarken Hacerü’l-Esvedi ilk selamlamada elleri kaldırmadan başlamanın hükmü nedir? Hacerü’l-Esvedi selamlamada eller nereye kadar kaldırılır ve içleri nereye çevrilir, avuçlar öpülür mü? Tavafa niyet ederken eller kaldırılır mı? Hacerü’l-Esvedi öpmenin hükmü nedir?

SORU: Kâbey’i görünce ilk ne söylenir? Tavafa nerede niyet edilir, nasıl başlanır? Tavafa başlarken Hacerü’l-Esvedi ilk selamlamada elleri kaldırmadan başlamanın hükmü nedir? Hacerü’l-Esvedi selamlamada eller nereye kadar kaldırılır ve içleri nereye çevrilir, avuçlar öpülür mü? Tavafa niyet ederken eller kaldırılır mı? Hacerü’l-Esvedi öpmenin hükmü nedir?

CEVAP:

a) Mescidi harama girip Kâbe’yi görünce üç defa “Allâhu Ekber” ve “Lailahe illallah” denilir. Böyle söylenilmesi yapılacak ibadetlerin Kâbe için olduğu itikad edilmesin diyedir.

b) Sonra Haceru’l-Esved sağ tarafında olup yüzü Kâbe’ye gelecek şekilde, yani Rükn-ü Yemânî ile Haceru’l-Esved arasında yüzü Kâbe’ye dönük sağ omuzu Hacerü’l-Esvede, sol omuzu da Rükn-ü Yemânîye gelecek şekilde durur tavafa niyet eder, Haceru’l-Esved hizasına gelerek besmele çeker, tekbir alır, hamd eder, salâvat getirir ve dua eder.

c) Tavafa başlarken Hacerü’l-Esvedi ilk selamlamada elleri kaldırmadan başlamak, ya haram, ya kerâhet-i tahrîmiyye ile veya kerâhet-i tenzîhiyye ile mekruhtur. Bu ihtilaf Hacerü’l-Esvedden başlamanın mezhebimizdeki ihtilafına göredir ki, kimine göre Hacerü’l-Esvedden başlamak farz, kimine göre vacip kimine göre sünnettir.

d) Kişi ellerini kulaklarının hizasına veya omuzları hizasına kadar kaldırır ve içlerini Hacerü’l-Esvede doğru çevirir. Sonra da avuçlarını öper. Ellerini niyet ederken değil, tekbir alırken kaldırır. Çünkü niyet ederken el kaldırmak bidattir.

e) Hacerü’l-Esvedi öpmek sünnet, eziyet vermemek ise vaciptir. Sünnet yerine getirilirken vacip terk edilmemelidir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.