Mekke’de Mescid-i Harama girince tahiyyetü’l-mescit namazı mı kılınır, tavaf mı yapılır?

SORU: Mekke’de Mescid-i Harama girince tahiyyetü’l-mescit namazı mı kılınır, tavaf mı yapılır?

CEVAP:

“Tavaf, Beyt-i Şerifin tahiyyesidir…”

Bunun manası, “Tavaf etmeyen tahiyyetü’l-mescit namazı kılmaz” demek değildir. Bu sözlerden maksat şudur: Bir kimse Mescid-i Harama girer de özrü olmadan tavaf etmeyip, tahiyyetü’l-mescit namazı kılarsa tahiyye hâsıl olmaz. Eğer tavaf için bir özür ve mani bulunursa o vakit tavaf etmeyip tahiyyetü’l-mescit namazı kılar.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.