Sa’y veya tavaf yaparken bir şey yemek veya içmek yahut alıp satmak caiz midir?

SORU: Sa’y veya tavaf yaparken bir şey yemek veya içmek yahut alıp satmak caiz midir?

CEVAP:

a) Tavaf yaparken bir şey yemek mekruhtur.

b) Sa’y yaparken bir şey yemek ise mekruh değildir.

c) Hem tavaf hem de sa’y yaparken su içmek her ikisinde de mübahtır.

d) Hem tavaf hem de sa’y yaparken her ikisinde de bir şey alıp satmak mekruhtur.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.