Kâbe’de tavaf mı yapmak efdaldir nafile namaz kılmak mı? Umre yapmak mı efdaldir tavaf yapmak mı?

SORU: Kâbe’de tavaf mı yapmak efdaldir nafile namaz kılmak mı? Umre yapmak mı efdaldir tavaf yapmak mı?

CEVAP:

Uzaktan gelen, yani Mekkeli olmayan kişi için tavaf yapmak efdaldir. Çünkü yabancılar nafile namazla meşgul olurlarsa, telafisi mümkün olmayacak olan tavafı kaçırmış olacaklardır. Bu sebeple tedariki mümkün olmayanla iştigal etmeleri evlâdır.

Hatta Allâme Kâdı İbrahim b. Zahira el-Mekkî’den şöyle rivayet edilmiştir: Kendisine “Tavaf mı efdaldir, umre mi?” diye sorulduğunda, “şayet tavafa, umre zamanı kadar zaman harcarsa, tavafın umreden efdal olması tercih edilir” demiştir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.