Hayızlı kadın tavaf yapabilir mi? Hayızlı iken tavaf yaparsa geçerli olur mu?

SORU: Hayızlı kadın tavaf yapabilir mi? Hayızlı iken tavaf yaparsa geçerli olur mu?

CEVAP:

Hayız/aybaşı hali, mescide girmeye ve tavafa manidir. Kadın, Mescid-i Harâm’a girip tavafa başladıktan sonra hayız görmüş olsa bile durum aynıdır. Zira Kâbe’yi tavaf için temiz bulunmak vaciptir. Bu sebeple hayızlı kadının tavafı -haddizatında sahih olsa bile- keraheti tahrimiyye ile mekruhtur…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.