İmam Şafii’nin İmam Muhammed ile yakınlığı nedir? İmam Şafii’nin İmam Muhammed hakkındaki sözleri nelerdir?

SORU: İmam Şafii’nin İmam Muhammed ile yakınlığı nedir? İmam Şafii’nin İmam Muhammed hakkındaki sözleri nelerdir?

CEVAP:

İmam Şafii İmam Muhammed’in talebelerindendir… İmam Muhammed, İmam Şafii’nin annesi ile evlenmiş ve kitaplarını da malını da ona bırakmıştır. Şafii onun sayesinde fakih olmuştur… Şafii hakikaten insaf göstermiş ve “Kim fakih olmak isterse Ebû Hanife’nin ashabına devam etsin! Çünkü manaları anlamak (ancak) onlara müyesser olmuştur. Vallahi ben ancak Muhammed b. Hasan’ın kitapları ile fakih oldum…” demiştir…

Hazreti Şafii’nin ‘İmam Muhammed sayesinde fakih olmasından’ maksat, fıkhının onun sayesinde artmasıdır. İmam Şafii, o zamana kadar görmediği meseleleri İmam Muhammed’in eserlerinde görmüştür. Çünkü İmam Muhammed birçok meselelerin istihracında/çıkarılmasında örnek bir zattır. Yoksa Şafii (rh.a) Bağdat’a gelmeden önce müçtehit bir fakih idi. Aksi takdirde “mutlak müçtehit” olan bir zat, kendi derecesinde olmayandan böyle bir içtihadı nasıl alabilir!

İmam Şafii’den rivayete göre; “Ben, Muhammed b. Hasan’ın ilminden bir deve yükü kitap yüklendim. Fıkıhta en güvendiğim kimse Muhammed b. Hasan’dır…” demiştir…  (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.