İmam Muhammed’i vefatından sonra rüyasında gören bir kimse ve İmam Ebû Hanife, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in ahiretteki dereceleri hakkında varid olan rivayetler nelerdir?

SORU: İmam Muhammed’i vefatından sonra rüyasında gören bir kimse ve İmam Ebû Hanife, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in ahiretteki dereceleri hakkında varid olan rivayetler nelerdir?

CEVAP:

İsmail b. Ebî Recâ’ diyor ki: “İmam Muhammed’i rüyamda gördüm ve ona; “Allah sana nasıl muamele etti?” diye sordum. İmam Muhammed; “(Allah) beni affetti ve sonra da; “sana azap etmek isteseydim, bu ilmi sana vermezdim” buyurdu”, dedi. Ona, Ebû Yusuf nerede? dedim. “O, bizim iki derece fevkimizdedir” cevabını verdi. “Ya Ebû Hanife?” dedim. İmam Muhammed; “Heyhât! O, İlliyyûn’un âlâsındadır” dedi.”

Heyhât; “heyhât” kelimesi,“ uzak oldu” manasına gelen bir ismi fiil olup, burada ondan murad, “onun yeri benden ve Ebû Yusuf’tan uzaktır” demektir… İlliyyûn; Cennet’in en yüksek yerinin ismidir. Yani Ebû Hanife, Ebû Yusuf’la Muhammed’e nisbetle Cennet’in en yüksek yerindedir. Yoksa “mutlak surette Cennet’in en yüksek yerinde” demek değildir. Çünkü Peygamberler ve Ashab-ı Kiram, kat’î surette Ebû Hanife’den daha yüksek derecededirler…

“Ya Rabbi beni Peygamberlerle beraber eyle!” gibi dualara gelince… “Onlarla birlikte olmak”’tan maksat, “toplanmak/bir araya gelmek ve sohbet/ünsiyet” bakımındandır, “menzile ve derece” bakımından değildir. Allah Teâlâ’nın; “işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler” (Nisâ, 4/69) ayet-i kerimesi de bu mânâyadır… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.