İhramlı kişinin kemer, yüzük ve saat takması, şemsiye, çanta, su matarası ve cüzdan kullanması caiz midir? Bunlarda dikiş bulunmasının bir mahzuru var mıdır?

SORU: İhramlı kişinin kemer, yüzük ve saat takması, şemsiye, çanta, su matarası ve cüzdan kullanması caiz midir? Bunlarda dikiş bulunmasının bir mahzuru var mıdır?

CEVAP:

a) İhramlı kişi, beline uçkur ve kemer bağlayabilir. Kemerin dikişli olup olmaması arasında bir fark yoktur.

b) İhramlı kişi, yüzük ve saat takınabilir.

c) Eğer İhramlı kişi ihtiyaç duyuyorsa başına değmemek kaydıyla şemsiye kullanmasında (onunla gölgelenmesinde) bir beis yoktur.

d) İhramlı kişi, cüzdan veya para kesesi kullanabili

e) İhramlı kişi, para, pasaport, anahtar vb. kıymetli eşyayı taşımak için boyun veya omuza asılan küçük el çantaları veya su matarası taşıyabilir. Küçük el çantasının dikişli olup olmaması arasında bir fark yoktur.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.