Tavafı sa’y yaptıktan sonra yaparsa veya tavafı yaptıktan sonra sa’yı bir özürden veya yorgunluktan dolayı yahut hiç sebepsiz geciktirirse hükmü ne olur?

SORU: Tavafı sa’y yaptıktan sonra yaparsa veya tavafı yaptıktan sonra sa’yı bir özürden veya yorgunluktan dolayı yahut hiç sebepsiz geciktirirse hükmü ne olur?

CEVAP:

a) Umrede ilkönce tavaf, sonra sa’y yapılır. Aksine hareket ederse yani ilkönce sa’yı sonra tavafı yaparsa, sa’yı tekrarlar. Çünkü sa’y tavafa bağlıdır. Sa’yın sahih olabilmesi için evvela tavaf yapmak şarttır. Sa’yın tavaftan sonra olması vaciptir.

b) Eğer tavafı yaptıktan sonra sa’yı bir özürden dolayı yahut yorgunluğunu çıkarmak için geciktirirse bir beis yoktur. Aksi takdirde geciktirmekle isâet etmiş olur. Ama herhangi bir ceza lâzım gelmez…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.