İhramlı kişi saçını veya sakalını tıraş ederse veya başkası kendisini tıraş ederse veya koltuk altı ve etek tıraşı yaparsa hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi saçını veya sakalını tıraş ederse veya başkası kendisini tıraş ederse veya koltuk altı ve etek tıraşı yaparsa hükmü ne olur?

CEVAP:

a) İhramlı kişi başını veya sakalını komple tıraş ederse/kazırsa yahut başının veya sakalının dörtte birini tıraş ederse/kazırsa koyun kesmesi gerekir.

b) İhramlı kişi başının veya sakalının dörtte birinden azını tıraş ederse/kazırsa (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir.

c) İhramlı kişi koltuk altını veya eteğini tıraş ederse/kazırsa koyun kesmesi gerekir.

d) İhramlı kişi yukarıda sayılan durumlarda sadece kısaltırsa hükmü tıraş etmenin/kazımanın hükmü gibidir.

e) İhramlı kişi yukarıda sayılan durumlarda kılları yolarsa veya kılları giderici bir şeyle giderirse yahut çekip kökünden koparırsa hükmü tıraş etmenin/kazımanın hükmü gibidir.

f) İhramlı kişi hacamat yaptıracağı yerdeki kılları tıraş ederse/kazırsa İmam Âzam’a göre koyun kesmesi gerekir, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir.

g) Yukarıdaki hususlarda kadın, erkek gibidir. Mesela; kadın koltuk altı ve etek tıraşı yapar veya saçının dörtte bir kısmından parmak boğumu uzunluğunda keserse koyun kesmesi gerekir, dörtte bir kısmından az yeri keserse (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir.

h) Cezanın vacip olması hususunda kişinin kendi kendini tıraş etmesi veya onu başkasının tıraş etmesi yahut kendi isteğiyle tıraş olması veya istemeden kendisini tıraş etmeleri yahut bilerek veya bilmeden tıraş olması yahut unutarak veya hatayla tıraş olması eşittir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.