İhramlı kişi sıtma ve aşırı bitlenme gibi özürlerden dolayı dikişli elbise giymek gibi mahzurlu şeyleri yaparsa hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi sıtma ve aşırı bitlenme gibi özürlerden dolayı dikişli elbise giymek gibi mahzurlu şeyleri yaparsa hükmü ne olur?

CEVAP:

Eğer ihramlı kişi humma/sıtma,  aşırı sıcak ve soğuk, baş ağrısı ve aşırı bitlenmeden dolayı dikişli elbise giyerse veya koku sürünürse yahut başını örterse yahut yüzünü örterse veya saçını tıraş ederse yahut tırnaklarını keserse bakılır:

Eğer ceza olarak kurban gereken bir fiili işlemişse; haram sınırları içerisinde bir koyun kesmek, 6 fakire 6 fıtır sadakası miktarınca sadaka vermek ve 3 gün oruç tutmak arasında muhayyer olur.

Eğer ceza olarak sadaka vermesi gereken bir fiili işlemişse; 1 fıtır sadakası miktarınca sadaka vermek ile 1 gün oruç tutmak arasında muhayyer olur.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.