İhramlı kişi tırnaklarını keserse hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi tırnaklarını keserse hükmü ne olur?

CEVAP:

a) Eğer bir mecliste elinin ve ayaklarının tırnaklarını keserse veya sadece bir elinin tırnaklarını keserse yahut sadece bir ayağının tırnaklarını keserse koyun kesmesi gerekir.

b) Eğer bir kaç mecliste elinin ve ayaklarının tırnaklarını keserse, meclislerin sayısınca ceza öder.

c) Eğer bir uzuvda beş parmaktan az tırnağını keserse (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir.

d) Eğer çeşitli uzuvlardan beş tırnağını keserse örneğin bir elinden iki tırnağını, diğer elinden iki tırnağını ve bir ayağından da bir tırnağını keserse İmam Âzam ve İmam Ebû Yusuf’a göre keza (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.