İhramlı kişi başını veya yüzünü takke, mendil, başlık, sarık vb. şeylerle örterse hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi başını veya yüzünü takke, mendil, başlık, sarık vb. şeylerle örterse hükmü ne olur?

CEVAP:

a) İhramlı kişi başının tamamını veya yüzünün tamamını yahut başının dörtte birini veya yüzünün dörtte birini bir gün veya bir gece örterse koyun kesmesi gerekir. Bu hususta bilerek veya bilmeyerek, unutarak veya kasten, hatayla veya istemeden, uykudayken veya uyanıkken, bir özürden dolayı veya özürsüz olması arasında bir fark yoktur.

b) İhramlı kişi başının tamamını veya yüzünün tamamını yahut başının veya yüzünün dörtte birini bir günden veya bir geceden az bir vakit örterse yahut dörtte birinden az bir miktarını örterse (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir.

c) İhramlı kişi başını tas, kazan, leğen, taş, tahta, zembil ve çanta ile örterse bir şey gerekmez. Zira bunlar âdeten başa giyilen ve başın örtüldüğü şeyler değildir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.