İhramlı kişi ayakkabı giyerse hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi ayakkabı giyerse hükmü ne olur?

CEVAP:

İhramlı kişi ayakkabı giyer ve bu ayakkabı ayaktaki aşık kemiklerini örtüyorsa, eğer bir gün veya bir gece giymiş ise koyun kesmesi gerekir, bundan daha az bir süre giymiş ise fıtır sadakası miktarınca sadaka vermesi gerekir. Eğer terlik bulamaz ve ayakkabılarının arkasını keser ve aşık kemikleri ve yukarısı yani bacağa doğru olan kısmı açık olursa bu takdirde herhangi bir ceza gerekmez…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.