İhramlı kişi iç çamaşırını üzerinde unutur ve böylece bir gün veya bir gece yahut saatlerce veya bir saatten az bir süre yahut da günlerce kalırsa hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kişi iç çamaşırını üzerinde unutur ve böylece bir gün veya bir gece yahut saatlerce veya bir saatten az bir süre yahut da günlerce kalırsa hükmü ne olur?

CEVAP:

a) Dikişli elbiseyle veya elbiseleriyle ihrama giren bir kişinin ihramı geçerli olur.

b) İhramlı kişi üzerinde dikişli bir elbise (çorap, iç çamaşır vb.) olduğu halde bir gün veya bir gece kalırsa bir koyun kesmesi gerekir.

c) İhramlı kişi üzerinde dikişli bir elbise (çorap, iç çamaşır vb.) olduğu halde bir günden veya bir geceden daha az bir süre kalırsa fıtır sadakası miktarı sadaka vermesi gerekir.

d) İhramlı kişi üzerinde dikişli bir elbise (çorap, iç çamaşır vb.) olduğu halde bir saatten az bir süre kalırsa o takdirde fıtır sadakasından daha az (bir avuç buğday miktarı) sadaka verir.

e) İhramlı kişi üzerinde dikişli bir elbise (çorap, iç çamaşır vb.) olduğu halde günlerce kalırsa bir koyun kesmesi hepsine yeterli olur. Lakin bir gün giydikten sonra ceza kurbanını keser, sonra giymeye devam eder veya çıkartmış olduğu elbiseyi tekrar giyerse tekrar kurban kesmesi gerekir.

f) İhramlı kişi üzerinde dikişli gömlek, şalvar, pantolon, çorap, iç çamaşır vb. yani birden fazla dikişli elbise olduğu halde kalırsa bunların hepsine bir kurban yeterlidir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.