İhramlı kimsenin başkasını tıraş etmesi caiz midir?

SORU: İhramlı kimsenin başkasını tıraş etmesi caiz midir?

CEVAP:

İhramlı bir kimsenin ihramlı veya ihramsız birini tıraş etmesi halinde (fıtır sadakası miktarınca) sadaka gerekir. Ama ihramlı bir kimse başka birinin uzvuna koku sürse veya ona dikişli elbise giydirse bir şey lazım gelmez…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.