Hayızlının, nifaslının, cünübün ve abdestsizin sa’y yapması ve Arafat’a çıkması caiz midir?

SORU: Hayızlının, nifaslının, cünübün ve abdestsizin sa’y yapması ve Arafat’a çıkması caiz midir?

CEVAP:

Cünüplük ve hayız’dan temizlik, Arafat’ta vakfe de olduğu gibi sa’y içinde şart değildir. Bir kimse cünüplük ve hayız’dan temiz olduğu halde Kâbe’yi tavaf ettikten sonra, cünüp veya hayızlı olarak sa’y etse caizdir. Çünkü bu ibadet Kâbe’ye ilişkin bir ibadet değildir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.