İhramlı kadın eline kına yakarsa hükmü ne olur?

SORU: İhramlı kadın eline kına yakarsa hükmü ne olur?

CEVAP:

İhramlı kadın eline kına yakarsa kurban kesmesi gerekir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.