İhramlı kişi ihrama girdikten sonra ihramını kokularsa hükmü ne olur? Güzel kokulu yağ kullanmanın hükmü nedir?

SORU: İhramlı kişi ihrama girdikten sonra ihramını kokularsa hükmü ne olur? Güzel kokulu yağ kullanmanın hükmü nedir?

CEVAP:

a) İhramlı kişi ihrama girdikten sonra ihramını az bir kokuyla kokularsa: Eğer kokuladığı alan bir karışa bir karış miktarından fazla olup tam bir gün veya tam bir gece giymişse kurban kesmesi gerekir. Eğer kokuladığı alan bir karışa bir karış miktarı olup bir gün veya bir gece giymişse (fıtır sadakası miktarınca) sadaka vermesi gerekir. Bundan az ise bir avuç buğday miktarınca sadaka verir.

b) İhramlı kişi ihrama girdikten sonra ihramını çok miktarda kokuyla kokularsa, ihramından bir karıştan az bir alanı kokulamış olsa bile kurban gerekir.

c) Güzel kokulu yağın hükmü de koku gibidir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.