İçkinin merhame merhale haram kılınmasının hikmeti nedir?

SORU: İçkinin tedrîcen haram kılınmasının hikmeti nedir?

CEVAP:

a) Âyâtu’l-Ahkâm kitaplarında zikredildiğine göre Âişe (r.anhâ) şöyle demiştir: “Haramların bildirilmesinden önce; tevhit akidesini, cennet ve cehennemi bildiren uzun ve geniş ayetler geldi. İslâm nuru kalplere iyice yerleştikten sonra helâl ve haramları bildiren ayetler geldi. İçkiyi haram kılan ayetler kademeli olarak değil de direk olarak ‘içki içmeyin’ şeklinde nazil olsaydı Araplar, ‘Biz katiyen içkiyi terk etmeyeceğiz’ diye”

b) Tefsîru’l-Kebîr’de zikredildiğine göre Kaffâl (rh.a) şöyle demiştir: “İçkinin tedricen haram kılınmasının hikmeti şudur: Allah Teâlâ, insanların içkiye alışmış olduklarını ve bundan istifadelerinin de çok olduğunu (yani içki alıp satarak çok kar elde etmeleri durumu), binaenaleyh içkiyi onlara bir seferde haram ederse, bunun onlara zor geleceğini biliyordu. İşte bundan dolayı, içkinin haram kılınmasında Cenâb-ı Hak bu tedrîciliği ve yumuşaklığı gözetmiştir.” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.