Haram olan maddenin miktarı ve çeşidi nedir?

SORU: Haram olan maddenin miktarı ve çeşidi nedir?

CEVAP:

İçkiyi haram kılan ayette belirtilen yasak, sadece belirli bir çeşit içki için değil, aklın örtülmesini/aklı gidermeyi hâsıl eden bütün maddeler için gelmiştir. Dolayısıyla dinimiz, aklı örten ve sarhoşluk veren ister içki olsun ister uyuşturucu gibi başka bir madde olsun, ister içerek alınsın ister burun veya damar gibi başka tür yollarla alınsın, az olsun çok olsun, sarhoş edecek miktarda olsun sarhoş etmeyecek miktarda olsun kesinlikle yasaklamıştır. Bu husustaki hadis-i şeriflerin bazısı şunlardır:

a) Ebû Dâvûd ve Tirmizî’de zikredildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her sarhoş edici şey haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.” Tirmizî’de gelen bir diğer rivayette de “Tek yudumu da haramdır” diye gelmiştir.

b) Buhârî’de rivayet edildiğine göre İbn-i Ömer (r.anhümâ) şöyle demiştir: “Ömer (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’in minberinde şu açıklamayı yaptı: ‘Ey insanlar! Hamr’ın haram olduğu hükmü inmiştir. Bilesiniz ki hamr, (günümüzde ve çevremizde) 5 şeyden yapılmaktadır: Üzümden, hurmadan, baldan, buğdaydan, arpadan. Hamr, aklı örten (her) şeydir.’”

Bu rivayet de gösteriyor ki, içkinin “hamr” sayılması için hammaddesine bakılmıyor. Bu sayılanlar, o devirdeki hamr’ın belli başlı hammaddesidir. Başka rivayetlerde bunlara ilaveten mısır ve pirinç de sayılmıştır. Öyleyse değişen zemin, zaman ve tekniğe paralel olarak başka hammaddelerden “aklı örtücü” içkiler (yiyecekler, haplar, şırıngalar vs.) yapılacak olsa da hepsinin hükmü haramdır… (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.