İçkinin deva olup olmadığı…

10- İçkinin deva olup olmadığı…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

Müslim’in rivayet ettiğine göre Vâil b. Hucr (r.a) şöyle anlatmıştır: Târık b. Süveyd el-Cu’fî (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’e hamr (alkollüler) ile tedavi hususunda sordu. Rasûlullah (s.a.v) onu bundan menetti ve “Hayır! O, deva değil, derttir!” buyurdu… (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.