İçkinin yaygınlaşmasının kıyamet alametlerinden olduğu…

11- İçkinin yaygınlaşmasının kıyamet alametlerinden olduğu…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

a) Buhârî’nin rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden bir kavim, ferci (zinayı), ipeği, içkiyi, çalgıyı helal addedecektir (yani hiç çekinmeden bunları yapacaklar.)”

b) Kütüb-ü Sitte’de zikredildiği üzere, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetim beş şeyi helâl addederek benimserse tarumar olur: Birbirlerine lânet oku(yarak karşılıklı sevgi ve saygıyı kaldırı)rlarsa, içkilere dalarlarsa, ipek giyerlerse, çalgıcı dansözler ittihaz ederlerse, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla iktifa ederlerse…” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.